پاکت چاپی زيپ و گاستدار​ چیست ؟

پاکت ایستاده زیپدار یا همان دوی پک یا زیپ و گاستدار

می توان این نوع پاکت را جزو اولین نسل پاکت های آپشن دار نام برد.

پاکت ایستاده زیپدار به خاطر داشتن گاست کف آپشن ایستایی را دارد و همینطور زیپ کیپ و چون از لحاظ قیمتی نسبت به پاکت های جدید مانند باکس پوچ پایین تر است و محبوبیت خاصی در میان پاکت ها دارد و از این رو محصولات عمومی پاکت های ایستاده زیپدار بسیار متنوع است مانند:

    • کرافت های پنجره دار
    • گلاسه پنجره دار 
    • یک رو متالایز
    • یک رو شفاف ها
    • و ….
پاکت چاپی زيپ و گاستدار

کاربرد های پاکت چاپی زيپ و گاستدار​

در صنایع غذایی /شیلات

صنایع کود وسم

صنایع شیمیایی و شوینده

مایعات

مزایای پاکت چاپی زيپ و گاستدار​

از مزایای پاکت چاپی زيپ و گاستدار​ ایستایی در شلف را می توان مهم ترین آن نام برد و همینطور زیپدار  بودن و ایجاد پنجره در پاکت می باشد. 

در این نوع پاکت بسته بندی مایع نیز در بهترین حالت صورت میگیرد مانند دوی پک ها که آبمیوه پک می کنند.

البته در مجموعه اشکان پک ،پاکت های ته گاست یا همان ایستاده قابلیت نصب شبر یا ولو داردند.

نمونه های از پاکت چاپی زيپ و گاستدار​

مقالات مربوط به پاکت چاپی زيپ و گاستدار​