پاکت سه طرف دوخت چیست ؟

پاکت سه طرف دوخت را می توان جزو اولین های صنعت بسته بندی و هم دوره پاکت های سنترسیل نام برد.

به دلیل سادگی بسیاری از دستگاه های پاکت سازی در گذشته،از آپشن های زیادی برخوردار نیستند اما با دوخت های کم پارگی کمتری دارند.

پاکت سه طرف دوخت

کاربرد های پاکت سه طرف دوخت

کاربرد های پاکت سه طرف دوخت ….

مزایای پاکت سه طرف دوخت

پاکت بغل گاست تولید شده توسط اشکان پک قابلیت نصب زیپ کیپ را دارد (اما نمونه های خیلی کمی توسط سایر تولیدکنندگان وجود دارد)

ایستایی زیاد در وزن بالا و زیبایی بیشتر

قابلیت حجیم تر شدن

نمونه های از پاکت سه طرف دوخت

مقالات مربوط به پاکت سه طرف دوخت