پاکت کرافت پنجره دار چیست ؟

پاکت ایستاده زیپدار یا همان دوی پک یا زیپ و گاستدار

میتوان این نوع پاکت را جزو اولین نسل پاکت های آپشن دار نام برد.

پاکت ایستاده زیپدار به خاطر داشتن گاست کف آپشن ایستایی را دارد و همینطور زیپ کیپ و چون از لحاظ قیمتی نسبت به پاکت های جدید مانند باکس پوچ پایین تر است و محبوبیت خاصی در میان پاکت ها دارد و از این رو محصولات عمومی پاکت های ایستاده زیپدار بسیار متنوع است.

مانند کرافت های پنجره دار،گلاسه پنجره دار و یک رو متالایز یک رو شفاف ها و ….

کرافت پنجره دار

کاربرد های پاکت کرافت پنجره دار

در صنایع غذایی /شیلات 

صنایع کود وسم

صنایع شیمیایی و شوینده

مایعات 

مزایای پاکت کرافت پنجره دار

از مزایای این پاکت ایستایی در شلف را می توان مهم ترین آن نام برد و همینطور زیپدار  بودن و ایجاد پنجره در پاکت می باشد 

در این نوع پاکت بسته بندی مایع نیز در بهترین حالت صورت میگیرد مانند دوی پک ها که آبمیوه پک می کنند

البته در مجموعه اشکان پک ،پاکت های ته گاست یا همان ایستاده قابلیت نصب شبر یا ولو داردند.

نمونه های از پاکت کرافت پنجره دار

مقالات مربوط به پاکت کرافت پنجره دار