پاکت های سوپاپ دار

پاکت های سوپاپ دار ، شرکت اشکان پک تولیدکننده سوپاپ های تخلیه در ایران می باشد. ما علاوه بر استفاده این سوپاپ ها در محصولات خودمان. امکان فروش آنها به مشتریان محترم خود را بصورت جداگانه داریم. سوپاپ تخلیه یک طرفه، تکنولوژی است. برای بسته بندی محصولاتی که تولید گاز می کنند. ...