پاکت های دورو فویل می توانند در سایز های مختلف تولید شوند و به شکل های زیپ و گاست دار با سه طرف دوخت بدون زیپ باشد که با توجه به مصرف شما رو تیراژ حداقل 100 کیلوگرم و یا کمتر قابل تولید است که عموما به صورت گرماژ 90 میکرون یا 135 میکرون تولید میشود که در مصارف همچون کود و سم/ قهوه/ مصارف بهداشتی و … قابل استفاده است.

مشاهده همه 4 نتیجه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید